Inspire


Kursuse kirjeldus
Õpetajast
Aeg, koht, hind
Kursuse pildid

Kursuse kirjeldus

Kohtumise kunst
("The Art of a Good Meeting")
Tallinnas, 12.-14. augustil 2005
Kursus on inglise keeles, tõlkega eesti keelde

Viimastel aastatel on Bo olnud hõivatud oma teema ”Kohtumise kunst” väljatöötamise, arendamise ja praktiseerimisega. Bo peab seda kogu enesearengu-temaatika aluseks, aga ka võimaluseks, mis aitab luua viljakat pinnast inimsuhetele firmades või mis iganes organisatsioonis – kus inimesed tegutsevad ühiste eesmärkide nimel. Bo ütleb: ”Kohtumine on leiutamise ema”.

”Kohtumise kunsti” põhimõtete tundmaõppimine tugevdab sinu toimetulekut mitmetes keerulistes elusituatsioonides, nagu kriisid, konfliktid või suured muudatused, aga samahästi ka igapäevaelus ning suhetes pere, sõprade, kolleegide ja ülemustega. Nädalavahetusel õpitu kinnistub hiljem igapäevases elus, kui pöörad tähelepanu mõningatele lihtsatele põhimõtetele, mida koos õpime. 

Selle töötoa eesmärk on õpetada osalejaid looma hästitöötavat, toetavat ja viljakat õhkkonda nii kõikvõimalike kohtumiste eel kui kestel. Eesmärk on suurendada kohtumise või kohtamise sügavust ning kvaliteeti suhtes iseenese, teiste inimeste ja gruppidega.

See, mida Bo mõistab "tulemusliku kohtumise" all, on midagi enamat kui lihtsalt veel üks tehnika paremaks suhtlemiseks ja supervisiooniks. Pigem on see õpetus kvaliteetse kohaloleku loomisest siin ja praegu - õhkkonna loomisest, mis aitab nii üksikisikutel kui gruppidel kasvada ja õitseda.

See workshop sisaldab nii teooriat kui praktilisi harjutusi, ja muidugi ka hingamistehnikaid täiusliku kohaloleku harjutamiseks.

Olete oodatud tutvuma ka Bo Wahlströmi varasemate kursuste info ja piltidega! "Toimunud kursused" -lehel! 

 
     
 
Üles Tagasi toimunud kursuste lehele
Trükitav
versioon
Liitu Inspire
mailinglistiga
Soovita lehekülge
tuttavale