Inspire


Kursusest
Õpetajast
Tantsuteraapiast
Aeg, koht, hind
Artikkel

Tantsuteraapiast


Tantsuteraapia filosoofia järgi vaadeldakse liikumist kui enesväljendust. Liikumist kasutatakse tunnete, mõtete ja kõige muu, mis inimeses toimub väljendamiseks. Kuna liikumises väljendatakse iseennast, ei saa olla õigeid või valesid liigutusi. Kõik mis on, on õige. Läbi tantsuteraapia väljendatakse mitte ainult seda, mis on pinnal, vaid ka seda, mis on pinna all. Sest see on paremini kättesaadav läbi liikumise.

Tantsu- ja liikumisteraapias kasutatakse tantsu ja liikumist psühhoteraapilisel eesmärgil, et toetada inimese emotsionaalset, psüühilist ja sotsiaalset toimetulekut looval viisil. See põhineb arusaamal, et liikumine peegeldab isiklikke mõtlemis- ja tundemustreid.
Tantsuteraapias tunnustatakse ja toetatkse igaühe isikupärast liikumist, tantsuterapeut julgustab kasutama uusi liikumismustreid, millest omakorda lähtuvad uued emotsionaalsed kogemused, mis toetavad kinnistavad neid muudatusi. Tantsuteraapiat rakendatatkse nii individuaalselt kui gruppides ning see töötab paljude erinevate seisundite puhul – emotsionaalne stress, õppimisraskused, füüsilised ja vaimsed haigusseisundid ning inimeste jaoks, kes tegelevad enesearenguga ja soovivad avastada uusi viise enda tunnetamiseks.
Tants kui tervendusviis on saatnud inimkonda iidsetest aegadest peale, kaasajal on tantsuteraapias läbi põimunud tants, liikumine, psühholoogilised teooriad ja terapeutilised praktikad, mida on arendatud peamiselt Euroopas ja USAs. Selles valdkonnas tehakse ka pidevaid rahvusvahelisi uuringuid.   

Tantsu- ja liikumisteraapia võimaldab
- saavutada suuremat teadlikkust iseendast, paremat enesehinnangut ja sisemist vabadust.
- tunnetada mõtte, tunnete ja tegutsemise seost.
- leida ja kinnistada uusi käitumismustreid.
- väljendada ja hakkama saada ülevoolavate tunnete ja mõtetetega
-
parandada suhtlemisoskust.
- ligi pääseda oma sisemistele jõuvarudele läbi loovuse ja mängulisuse.
- testida enda mõju teistele.
- tunnetada oma sisemaailma ja seost ning mõju välismaailmale.
- tekitada füüsilisi, emotsionaalseid ja käitumuslikke muutusi.
- luua usaldust suhetes.
- käsitleda tundeid, mis takistavad uue õppimist ja vastu võtmist.
- parandada vastasmõju ümbritseva keskkonna ja inimestega


kellele tantsu- ja liikumisteraapia sobib?

- kõigile, kes kogevad emotsionaalseid probleeme ja stressi, muretsevad eluraskuste pärast, on konfliktiolukorras.
- neile, kes soovivad parandada suhtlemisoskusi, end avastada ja paremini mõista.
- neile, kelle jaoks on mõnede ülevoolavate tunnete ja kogemuste väljendamine ainult sõnades liiga keeruline või mittepiisav.
- neile, kes väldivad tundeid või kelle elus on pidev segadus seoses sõnakasutuse ja enda mõistetavakstegemisega.
- neile, kellel on mingi füüsiline liikumistakistus või lihtsalt kehapinged ja –blokeeringud.
- neile, kelle probleemid on seotud kehaimidžiga, kes muretsevad oma välimuse ja kehavormide pärast. 
- neile, kellel on probleeme füüsilise kontakti ja usaldusega.
- neile, kelle elus kogetud trauma või üleelamine takistab isikliku jõu ja piiride kogemist ja kehtestamist.
- neile, kes on parajasti tugevas stressiolokorras, mis on põhjustatud leina, kaotuse, suurte muutuste vms poolt.
- neile, kes ei ole mingit oma eluprobleemi pika aja jooksul lahendada suutnud või kes tunnevad üleüldist rahulolematust, et ”asjad pole nii nagu peab” iseenda, pere või suhetega.
- neile, kellel on raskusi sõnalise eneseväljendamisega (kas puude tõttu või sotsiaalsetel põhjustel). 
 
     
 
Üles Tagasi toimunud kursuste lehele
Trükitav
versioon
Liitu Inspire
mailinglistiga
Soovita lehekülge
tuttavale