Kursuse sisu

"Kuidas luua tõeliselt rahuldustpakkuvaid suhteid?"
Lena Kristina Tuulse (Rootsi)

"Me kõik oleme sündinud armastuse jaoks. Selles on elu mõte ja ainuke eesmärk." Benjamin Disraeli

See nädalalõpukursus pakub ühtviisi väärtuslikku ja uudset elamust nii esmakordselt osalejatele kui ka neile, kes on varem Lena Kristina kursustel käinud.

Üks tähtsamatest mõõdupuudest elu täiuslikkuse tunnetamisel on meie suhted ja - eriti suhe selle ÜHE ja AINSAGA. Sellel on eriliselt oluline roll meie inimlike põhivajaduste täitmisel. Ja tihti sõltub just sellest, kui rahuldustpakkuvaks me oma elu hindame. Unistustes on täiuslik suhe enamasti selline, milles kaks inimest vastavad teineteise vajadustele iseenesest, pingutusteta, loomulikult. Et selleni jõuda, on vaja kohata kõigepealt iseennast. Sest kõige oluisemaks suhteks sinu elus on ja jääb suhe iseendaga - iseennast võtad sa kaasa igasse suhtesse.

Kui sa tõeliselt mõistad kõigepealt enda vajadusi ja seejärel oma partneri vajadusi, siis lood baasi imepärasele arendavale seiklusele, mida me nimetame täiuslikuks armastussuhteks. Ühtsustunne ja aktsepteerimine on tugisambad, mis sellist suhet kannavad. Terves suhtes ei ole kohta manipuleerimisel ja kontrollil, hirmul teisest ilma jääda. Selle asemel on selgus ja siirus.

Kui sa tahad kestvat suhet, siis on vaja hoolitseda, et see oleks pidevas kasvamises ja arenemises. Mõlemad partnerid peavad olema valmis avanema üksteisele, loomaks vaheldust, elurõõmu ja armastust. Mida enam me oleme teadlikud üksteise arusaamadest õnne ja rahulolu osas, seda suuremad on meie võimalused olla osalised suurepärases, täiuslikus suhtes. On tõeliselt rikastav ja jõuline kogemus väljendada oma sügavaimaid tundeid ja arusaamu kõigis oma suhetes - nii elukaaslase, kolleegide, perekonna kui ka sõprade ringis.

Sarnasus ja samasus loovad head koostöövõimalused. Põneva, rikastava armastussuhte eelduseks on vastandlikkus. Aga kuidas sellega toime tulla!?

Sellel kursusel on sul võimalus avardada oma praegust elusituatsiooni ja vaadata oma suhteid uuest, värskest vaatenurgast. Läbi mängu ja harjutuste avastame me enamat oma vajadustest ja väärtustest ning õpime asetama eesmärke isiklike rahuldustpakkuvate suhete ülesehitamiseks.

Et kuuldut-kogetut integreerida ja töödelda vaatame sügavale iseendasse läbi meetodi, mida nimetatakse vabastavaks hingamiseks ("rebirthing" või "liberating breathing" ingl.k.). See annab meile võimaluse kokku puutuda oma kõige sügavamale peidetud hirmude ja pingetega, tuua need pinnale, läbi töötada ja - vabaneda. Vabastav hingamine on võimas vahend sügava
lõõgastuse saavutamiseks ja teadvuse avardamiseks. Kõik see toimub turvalises õhkkonnas kogenud assistentide juhendamisel. Kasu ammutavad sellest kõik, kes on huvitatud iseenda paremast tundmaõppimisest ja soovivad ISE kindlakäeliselt juhtida oma elu, mitte lasta elul end juhtida.

Kursuse ettevalmistuseks ja ka peale kursust soovitame lugeda Lena Kristina Tuulse eesti keeles ilmunud raamatut "ELURÕÕM", mis annab pildi nii õpetaja isikust, maailmapildist kui ka hingamisteraapiast ning pakub vaieldamatult köitvat lugemiselamust. Raamatut "ELURÕÕM" (hind 150.-) saate osta Eesti Vabastava Hingamise Ühingust (info Tuuli Viljar, telefon 051 25 503).