Koolitusest üldiselt

Kui lõputust enesestuhnimisest, lugemisest, rääkimisest, analüüsimisest, tahtejõust, sõbrannadest ja eelkõige MÕTLEMISEST ikkagi mingit käegakatsutavat abi pole saanud, siis see koolitus pakub teistmoodi võimaluse enesearenguks. Kutsudes appi oma KEHA ja LIIKUMISE võib õigele teeotsale jõudmine osutuda sujuvaks, lihtsaks, loomulikuks ja põnevaks teekonnaks.

Koolitus koosneb viiest kursusest, mis moodustavad ühe terviku, ühe LAINE, kuid on jaotatud viiele 2012a. nädalalõpule mais, juulis, septembris, oktoobris ning novembris (25.-27.05, 27.-29.07, 07.-09.09, 12.-14.10, 23.-25.11.)
Igal nädalalõpul süvenetakse põhjalikumalt ühte viiest rütmist, õppides tundma selle sügavusi ning eripära Viie Rütmi Laine raamides. Perioodid kursuste vahel on samuti oluliseks koolituse osaks: õpitu/kogetu integreerimiseks, uute teadmiste rakendamiseks ning elusündmuste kogumiseks.

Koolitust juhendab Norra päritolu, Rootsis elav 5 Rütmi tantsuõpetaja Berit Hague. Koolitus toimub inglise keeles, tõlkega eesti keelde.

Soovime pakkuda sellel koolitusel osalejatele kvaliteetset ja turvalist keskkonda enesearenguks läbi tantsu. Selle aluseks on püsiv ja pühendunud grupp inimesi, kes on koos koolituse algusest lõpuni. Nii on igal osalejal vastutus, tähtsus ja roll grupi terviklikus arengus. Palun kaalu hoolega, kas ja kuidas sellise grupi liikmeks olemine ning 100%-line osalemine sobib Sinu praeguse elukavaga!

Koolitusel osalemiseks EI OLE vajalik eelnev Viie Rütmi tantsu- või mõne muu tantsustiili kogemus, piisab sellest, kui on tahe ja keha, mis liigub! Koolitus sobib nii naistele kui meestele.
Koolitusel osalejad saavad tunnistuse, mida soovijatel on võimalik kasutada osana Viie Rütmi sertifitseeritud treeneriks õppimise programmis (treenereid koolitab seni ainult Gabrielle Roth isiklikult, treeneriks saamiseks vajalik teatud arvu tantsutundide ja teemade läbimine). 

Koolitus toimub, kui gruppi registreerub vähemalt 20 osalejat. Kui grupp ei täitu, maksame kõigile registreerumistasu tagasi. Osalejate arv koolitusel on piiratud.