Inspire


Kursuse kirjeldus
5 Rütmi
Õpetajast
Liikumine tervendajana
Aeg, koht, hind
Osalejate arvamused

5 Rütmi

"Avasta oma loovus"
Viie Rütmi ekstaatilistel tantsudel põhinev workshop
Berit Hague (Norra)
14.-16. november 2008 Tallinnas
kursus on inglise keeles, tõlge eesti keelde


See on üks tõeline tantsu-workshop ühelt Norra/Rootsi armastatumalt juhendajalt sellel alal! Põhineb Gabrielle Roth'i Viie Rütmi meetodil.


Kas see on sama kursus, mis 2007 aastal toimus?
Kindlasti mitte, kuivõrd Viis Rütmi on sedavõrd mitmekülgne ja mitmetahuline, et kolme päevaga jõuab puudutada vaid väga väikest osa selle võimalustest. Seega "oht", et Berit teeks täpset samu harjutusi, räägiks sama juttu ja kasutaks samu tegevusi on üsna väike. Lisaks sõltub kursuse kujunemine alati osalejatest, sest just osalejad mõjutavad seda, milliseid tegevusi Berit peab vajalikuks kursusesse sisse lülitada. Seega ootame osalema nii neid, kes juba Viie Rütmiga tuttavad kui ka neid, kes pole kunagi tantsinud ega pea end mingiks tantsijaks. 

Mida tähendab Viis Rütmi?
Viis Rütmi on lihtne, võimas liikumis-meditatsioon, mida igaüks – soost, vanusest, mõõtudest, võimetest, kogemusest, füüsilistest puudustest olenemata võib harrastada. Ei ole samme, mida peab selgeks õppima. Ei ole midagi, mida saaks valesti teha. Ainus, mida vaja on KEHA, mis hingab! See on lihtne praktika, mis on loodud selleks, et vabastada tantsija, kes elab igaühes meist! Leida oma tants tähendab leida iseennast ja seda kõige loovamal tasandil. Kuigi selle praktika põhiolemus on lihtsus, sisaldab see  võimsat jõudu tervendada ja loovat väljendust esile kutsuda. Selle meetodi peamine iva on järgmine: kui lisada meelele liikumine, siis toimub paranemine - kõige laiemas tähenduses - iseenensest.

Viis Rütmi on Voolamine, Katkendlikkus (staccato), Kaos, Lüürika ja Vaikus. Need viis rütmi on Gabrielle Rothi töö alus, justkui viis kaarti, mis juhivad meid keha, südame, meele, hinge ja vaimu tervendamisele, et tagada pidev eneseavastus ja ärksus.
Just nagu ookeani lainetus, läheb tantsivast, vabalt liikuvast kehast läbi viis rütmilist mustrit, mis jätkuva lainena korduvad liikumises. Me õpime alistuma sellele iseeneslikule liikumisele, mis juhib meie keha, liikudes läbi Viie Rütmi laine ikka uuesti ja uuesti. Mida rohkem me liigume, seda enam higistame välja oma piiranguid ja seda enam me lõdvestume tundamatu, loova, rõõmupakkuva vabaduse kogemuse vastuvõtmiseks!

Viis Rütmi on alati koos, et tekiks Laine – seda võib nimetada ka liikuvaks meditatsiooniks. Selle asemel, et selgeks õppida igale rütmile vastavaid samme keskendutakse hoopis erinevatele energiamustritele, milles leitakse endale iseloomulik väljendus ja koreograafia, et sirutuks nii kujutlusvõime kui ka keha! Iga rütm on kui õpetaja ja sul tuleb vaid valmis olla iseenda erinevate ja vahel ka ootamatute aspektide pinnalekerkimiseks ja avaldumiseks.

Tunnetus rütmidest süveneb aja jooksul, selle mõju tungib meie kehasse, südamesse ja meelde, kuni
- me tunneme end samaaegselt säravalt ELUSANA ja RAHULIKUNA.
- me liigume elust mõtlemisest elu TUNNETAMISELE, kuni kogeme elu oma luudes, oma jalgades, oma lihastes, oma veres...
- me NAUDIME oma imetlusväärseid kehasid, mis meile on antud, selle asemel, et halvustada nende kuju, suurust, vanust või piiranguid.
- jäätunud kohad meie südames pehmenevad, kuni muutuvad voolavaks ja vabaks – nii et me suudame kurbusest nutta, rõõmust hüpelda, ühendust luua, kui meid on puudutatud, armastada ja armastust vastu võtta ilma kahtluseta.
- meie meel jääb vaikseks, ja see lärmaks maailm, mis on täis mõtteid, planeerimist ja strateegiaid vaibub rahulikku vaikusesse.

 
     
 
Üles Tagasi toimunud kursuste lehele
Trükitav
versioon
Liitu Inspire
mailinglistiga
Soovita lehekülge
tuttavale