Inspire


Kursuse kirjeldus
Õpetajast
Aeg, koht, hind
Artikkel

Kursuse kirjeldus

"Kohtumise kunst"
The Art of a Good Meeting
Bo Wahlström (Rootsi)
05. juunil Tallinnas
inglise keeles, tõlge eesti keelde


Viimased kümmekond aastat on Bo tegelenud oma teema ”Kohtumise kunst” väljatöötamise, arendamise ja praktiseerimisega. Bo peab seda kogu enesearengu-temaatika aluseks, aga ka võimaluseks, mis aitab luua toimivaid inimsuhteid firmades või mis iganes organisatsioonis, kus inimesed tegutsevad ühiste eesmärkide nimel. Bo ütleb: ”Kohtumine on leiutamise ema”.

Selle töötoa eesmärk on õpetada osalejaid looma hästitöötavat, toetavat ja viljakat õhkkonda nii kõikvõimalike kohtumiste eel kui kestel. Eesmärk on suurendada kohtumise või kohtamise sügavust ning kvaliteeti suhtes iseenese, teiste inimeste ja gruppidega. „Protsessi ohjeldamise mudeli” (containment process model) mõistmine ja praktiseerimine pakub võimalust kasutamata potensiaali vabastamiseks igaühes.

”Kohtumise kunsti” põhimõtete tundmaõppimine tugevdab sinu toimetulekut mitmetes keerulistes elusituatsioonides, nagu kriisid, konfliktid või suured muudatused, aga samahästi ka igapäevaelus ning suhetes pere, sõprade, kolleegide ja ülemustega. Nädalavahetusel õpitu kinnistub hiljem igapäevases elus, kui pöörad tähelepanu mõningatele lihtsatele põhimõtetele, mida koos õpime. 

See, mida Bo mõistab "tulemusliku kohtumise" all, on midagi enamat kui lihtsalt veel üks tehnika paremaks suhtlemiseks ja supervisiooniks. Pigem on see õpetus kvaliteetse kohaloleku loomisest siin ja praegu - õhkkonna loomisest, mis aitab nii üksikisikutel kui gruppidel kasvada ja õitseda, lihtsustades misiganes inimestevaheliste ettevõtmiste sujumist.

See workshop sisaldab nii teooriat kui praktilisi harjutusi, ka toetavaid hingamistehnikaid täiusliku kohaloleku harjutamiseks.

 
     
 
Üles Tagasi toimunud kursuste lehele
Trükitav
versioon
Liitu Inspire
mailinglistiga
Soovita lehekülge
tuttavale